Akademie by Laerskool Sonop

By Laerskool Sonop poog ons om nooit te vergeet dat ons skool primêr ’n instansie vir onderrig en leer is nie. Om hierdie rede bestuur ons die skool op so ’n wyse dat ons seker maak dat elke kind by Laerskool Sonop op akademiese gebied tot sy of haar volle potensiaal sal ontwikkel.


In ons strewe na gehalte onderrig en leer streef ons op akademiese gebied na...

  • Voldoende kontaktyd tussen opvoeders en leerders.

  • Kwaliteitonderrig deur elke opvoeder.

  • Effektiewe monitering en verslaggewing van elke leerder se vordering.

  • Addisionele hulp vir leerders met leerprobleme.

  • Die daarstelling van ’n gestruktureerde en ondersteunende leeromgewing.

Verder beywer die skool en personeel hulself, in noue samewerking met die ouergemeenskap en ander belanghebbendes om die beste moontlike onderwysbedeling vir ons leerders te bied.

 

Akademiese prestasies 2018 (Kwartaal 4)

 

Baie geluk aan ons Top-10 presteerders van elke graad.  Ons is baie trots op julle!

 

Graad 7

1.   Richard Kunneke 

2.   Jana Potgieter 

3.   Ninke Barnard

4.   Mieke de Kock

5.   Genevieve van Dyk 

6.   Jana Lamprecht 

7.   Nadine Luiters

8.   Reze Coetzer

9.   Iliana Minnie

10.  Karista Erasmus

 

Graad 6

1.  Dehan Bezuidenhout

2.  Kendra Williams

3.   Liney Olivier

4.   Caylee Williams  

4.  Ewan Kemp

6.  Louw van Schalkwyk

6.  Lelicia Eyre     

8.  Annika Kleinhans   

9.  Kayla Beyl  

10.  Heické-Miché Kleinhans

 

Graad 5

1.  Delano Schoultz 

2.  Katja Anker

3.  Melody Kukkuk 

4.  Albert Hugo

5.  Haylee Morton         

6.  Jana Ferreira

7.  Dané Els

8.  C.J. Palframan 

9.  Emily Marshall

10. Janecke Schuin

 

Graad 4

1.  Zoey Scriven 

2.  Marné Koen  

3.  Anria Vosloo 

4.  Jordan Strauss   

5.  Mieke Muller

6.  Anneke van Tonder

7.  Lutkin Kemp     

8.  Mieke Theron   

9.  Mirali Hoekstra

10.  Reagan Diedericks

 

LSEN Senior

Vlak 4:   Isabella Kleinhans

Vlak 5:   Anthony Nell

 

    Top 10 (4de Kwartaal 4 2017)